October 23

Khuya nay em đi ăn gì?? Cơm sườn hay là bánh mỳ??

0  comments

?

Đêm nay đi quẩy về trễ?

Ăn gì đây ? Ăn gi đây ? ?

?

1. Mì Hoành Thánh "Khổng lồ" ?

?

2. Cơm Tấm Đêm Cubo ??

?

?

3. Hủ Tíu Nam Vang Nhân Trí ?

?

4. Bánh Mì & Sữa Bắp Bùi Thị Xuân??

?

5. Lẩu Bò Tí Chuột??

?


Nguồn ảnh: Foody.vn & các nguồn khác


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>