HoLo Fairy Houses
The HOme of LOve

Liên hệ với chúng tôi để đặt phòng

Du lịch mang tới sức mạnh và tình yêu cho cuộc đời của chúng ta

Rumi

Jalal ad-Din Rumi / Nhà thơ vĩ đại nhất Ba Tư

Chuỗi Serviced HomeStay của chúng tôi

Địa chỉ: 16 Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) (0)90 123 8686 hoặc  (+84) (0) 352 879 891

Email: merseyaparthotel@gmail.com

https://www.facebook.com/MerseyCentralHanoi

Địa chỉ: 37 Ngõ Huyện, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  (+84) (0) 931 493 158 or  (+84) (0) 917 850 810

Email: holofairyhousehn@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHanoi​​​

HoLo Connect JoiHome Hanoi

Địa chỉ: 91C Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) (0) 931 493 158 or (+84) (0) 917 850 810

Email: holofairyhousehn@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHanoi/

Địa chỉ: 29/11 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1,

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:  ((+84)(0) 898 488 246 / (+84)(0) 917 850 810

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/​​​

Địa chỉ: 44 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 898 488 246 / (+84)(0) 917 850 810

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/

Địa chỉ: 191 Nguyễn Thái Bình, Quận 1

TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 898 488 246 / (+84)(0) 917 850 810

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/

HoLo Alex House Saigon

Địa chỉ: L7&13, 343 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 917 850 810/  (+84)(0) 888 927 053

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/

HoLo BaTo Saigon

Địa chỉ: 43 Nguyễn Văn Giai, Phường Đa Kao, Quận 1,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 898 488 246 / (+84)(0) 917 850 810

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/

Địa chỉ: 40/11 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 917 850 810/  (+84)(0) 888 927 053

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/