HoLo Bui Vien Saigon

Du lịch mang tới sức mạnh và tình yêu cho cuộc đời của chúng ta

Rumi

Jalal ad-Din Rumi / Nhà thơ vĩ đại nhất Ba Tư

Ngay tại trung tâm thành phố

HoLo Bui Vien Saigon

Địa chỉ: 40/11 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1,

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84)(0) 888 927 053 / (+84)(0) 898 488 246

Email: holofairyhouses@gmail.com

https://www.facebook.com/HoLoFairyHouseHCMC/